SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

……………                                                 …..………………… , dn. …………..

Pieczęć szkoły

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Prośba o utworzenie

Szkolnego Koła Caritas na terenie szkoły

Przychylając się do inicjatywy uczniów zaangażowanych w działalność wolontariatu w naszej szkole, zawracam się z prośbą o utworzenie Szkolnego Koła Caritas.

Funkcję Opiekuna Koła będzie pełnił(a) Pani/Pan …………………………………………………………………………………………….. .

Bezpośredni kontakt do Opiekuna Koła:

Telefon: ......................................

E-mail: .....................................


……………………………………….

Data, podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

 

 

Wzór podania w formacie: .docx oraz .pdf

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22