SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Zadania asystenta kościelnego

Szkolnego Koła Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Asystent Koła sprawuje opiekę duchową nad Kołem i czuwa nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

 

Opieka duchowa przejawia się w następującym działaniu:

  • kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu Encykliki Papieża Benedykta XVI "Deus Caritas est",
  • krzewienie czynnej miłości bliźniego,
  • troska o rozwój kultu Miłosierdzia Bożego (koronka do Miłosierdzia Bożego),
  • regularne spotkania formacyjne połączone z modlitwą, Eucharystią i konferencją formacyjną,
  • formacja i integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje,
  • inspirowanie do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego,
  • angażowanie członków SKC do udziału w liturgii parafialnej,
  • kontakt z opiekunem Koła.

 

Asystent kościelny koordynuje współpracę Koła z Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Parafialnym Zespołem Caritas oraz bierze czynny udział w akcjach Koła i zebraniach Zarządu Koła.

 

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22