SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Zadania opiekuna Szkolnego Koła Caritas (SKC)

 

W Szkolnych Kołach Caritas istotne zadania do wykonania stoją przed opiekunem, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły do opieki nad grupą. Opiekunowie SKC pełnią funkcje organizacyjne i wychowawcze.

 

Zadania organizacyjne:

v  formalności założycielskie,

v  zapoznanie uczniów z regulaminem i wdrażanie go w pracę charytatywną,

v  przeprowadzenie wyboru Zarządu Koła i ustalenie stałych terminów spotkań,

v  planowanie wraz z Zarządem działalności Koła,

v  kontakt z dyrektorem szkoły,

v  przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją,

v  kontakt z asystentem kościelnym,

v  troska o sprawny przepływ informacji,

v  współpraca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

 

Zadania wychowawcze:

v  wychowywanie członków SKC w duchu miłości bliźniego,

v  integracja grupy poprzez regularne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych,

v  uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka,

v  pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i darmowej działalności dobroczynnej na rzecz innych,

v  troska o harmonijny rozwój osobowości członka SKC,

v  inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.

 

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22