Drukuj

 

Dom Dziennego Pobytu Senior +
w Przemyślu


„Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor zapewnia kompleksową opiekę dzienną osobom starszym, o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, a także tym, którzy pragną aktywnie spędzać czas. Opiekunowie, terapeuci zajęciowi oraz psycholog dbają o zrównoważony rozwój i pobudzanie niewykorzystanego potencjału podopiecznych. Celem naszego ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa, pomocy i opieki osobom w podeszłym wieku.

„Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Praca z seniorami polega w dużej mierze na zwiększeniu aktywności, uwolnieniu od stereotypów, które ograniczają aspiracje seniorów, a tym samym zniechęcają do aktywności. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu podtrzymują sprawność psychoruchową, budują własne poczucie bezpieczeństwa i samodzielności. Dzięki temu ograniczają swoje uzależnienie od innych domowników. Odkrywają swój, często niewykorzystany, potencjał i rozbudzają aspiracje. Każdego dnia, pod okiem wykwalifikowanej kadry rozwijają swoje zainteresowania z dziedziny malarskiej, muzycznej i artystycznej. Aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, pogadankach tematycznych, terapiach zajęciowych i rozwijają swoje zdolności manualne.

„W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

 

Dzięki terapii zajęciowej pensjonariusze integrują się i aktywnie spędzają czas. Poprzez rozmowy i wspólne prace rękodzielnicze nawiązują bliższe kontakty. W ramach zajęć personel stosuje świadomy dobór różnych zajęć terapeutycznych typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Jednym z zajęć jest arteterapia –czyli terapia sztuką, która umożliwia podopiecznym wykonywanie różnego rodzaju prac ręcznych, począwszy od malowania rysunków kredką poprzez prace plastyczne, takie jak kartki okolicznościowe, prace z bibuły i papieru, ozdoby świąteczne, stroiki, obrazki. Prace naszych seniorów umieszczane są na ogólnodostępnej gazetce ściennej na korytarzu. Kolejną formą spędzania czasu wolnego są gry i zabawy – mające na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Specjalnie dobrane zabawy rozwijają orientację i pomysłowość.

W trakcie pobytu w Domu Dziennym Pobytu podopieczni znajdują także czas na wspólną modlitwę. Jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu są zajęcia muzyczne. Seniorzy bardzo chętnie angażują się w śpiewnie piosenek. Dzielą się swoimi pomysłami na dietetyczne potrawy, a nawet wspólnie pieką ciasteczka.

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Dużą wagę przywiązujemy to działań edukacyjnych, dzięki którym możliwe jest kultywowanie wartości chrześcijańskich. Osoby starsze są skarbnicą mądrości życiowej. Ta wzajemna nauka daje szansę ustawicznego rozwoju osób w każdym wieku, o różnej sprawności fizyczno-intelektualnej.

Nawiązaliśmy współpracę ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „Perspektywa”. Dzięki temu seniorzy często uczestniczą w różnych wydarzeniach kulturalnych przygotowanych przez podopiecznych świetlicy. Wspólne działania sprawiają, że budowany jest dialog międzypokoleniowy. Wzajemna wymiana wiedzy powoduje, że obie strony odnoszą ogromne korzyści. Taka forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych stwarza okazję włączania ich w pełnowartościowe i aktywne środowisko społeczne. Jedną z form integracji wszystkich seniorów są aktywne przygotowania, a następnie udział w różnych uroczystości m.in. Dnia Seniora, świąt oraz imprez okolicznościowych np. imienin seniorów.

„Starość jest takim czasem, w którym wszystko zmierza ku temu, żeby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Pragniemy, aby każdy nasz podopieczny czuł się w Domu Dziennego Pobytu bezpiecznie i komfortowo. Aby mógł liczyć na pomoc, wsparcie i zrozumienie. Działania podejmowane w Dziennym Domu Pomocy mają na celu wspomaganie aktywności umysłowej i fizycznej osób w podeszłym wieku w taki sposób, by mogły one cieszyć się nią jak najdłużej. Pracownicy starają się wykorzystać potencjał, wiedzę, umiejętności i doświadczenia seniorów na rzecz wzajemnego rozwoju.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ośrodka oraz do obejrzenia foto relacji.

 

 

Zobacz galerię zdjęć cz 1.

cz. 2

Wszelkie informacje pod numerem telefonu (16) 676 90 60

Zapraszamy!