SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

 

Dom Dziennego Pobytu Senior +
w Przemyślu


„Zasługują zatem na uznanie wszystkie inicjatywy społeczne, dzięki którym ludzie starzy mogą nie tylko dbać o swoją kondycję fizyczną i intelektualną oraz rozwijać relacje z innymi, ale także stawać się przydatni, oddając innym swój czas, umiejętności i doświadczenie. Pozwala im to zachować i pogłębić świadomość wartości życia, najważniejszego daru Bożego”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor zapewnia kompleksową opiekę dzienną osobom starszym, o obniżonej samodzielności i sprawności psychoruchowej, a także tym, którzy pragną aktywnie spędzać czas. Opiekunowie, terapeuci zajęciowi oraz psycholog dbają o zrównoważony rozwój i pobudzanie niewykorzystanego potencjału podopiecznych. Celem naszego ośrodka jest zapewnienie bezpieczeństwa, pomocy i opieki osobom w podeszłym wieku.

„Starzenie się nie jest złem, któremu trzeba się podporządkować, jest powołaniem, na które trzeba umieć odpowiedzieć”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Praca z seniorami polega w dużej mierze na zwiększeniu aktywności, uwolnieniu od stereotypów, które ograniczają aspiracje seniorów, a tym samym zniechęcają do aktywności. Podopieczni Domu Dziennego Pobytu podtrzymują sprawność psychoruchową, budują własne poczucie bezpieczeństwa i samodzielności. Dzięki temu ograniczają swoje uzależnienie od innych domowników. Odkrywają swój, często niewykorzystany, potencjał i rozbudzają aspiracje. Każdego dnia, pod okiem wykwalifikowanej kadry rozwijają swoje zainteresowania z dziedziny malarskiej, muzycznej i artystycznej. Aktywnie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, pogadankach tematycznych, terapiach zajęciowych i rozwijają swoje zdolności manualne.

„W miarę jak wzrastać będzie średnia długość życia, a w konsekwencji także liczba ludzi starszych, coraz bardziej konieczne będzie krzewienie kultury, która akceptuje i ceni starość, a nie spycha jej na margines społeczeństwa”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

 

Dzięki terapii zajęciowej pensjonariusze integrują się i aktywnie spędzają czas. Poprzez rozmowy i wspólne prace rękodzielnicze nawiązują bliższe kontakty. W ramach zajęć personel stosuje świadomy dobór różnych zajęć terapeutycznych typu manualnego, intelektualnego i rozrywkowego. Jednym z zajęć jest arteterapia –czyli terapia sztuką, która umożliwia podopiecznym wykonywanie różnego rodzaju prac ręcznych, począwszy od malowania rysunków kredką poprzez prace plastyczne, takie jak kartki okolicznościowe, prace z bibuły i papieru, ozdoby świąteczne, stroiki, obrazki. Prace naszych seniorów umieszczane są na ogólnodostępnej gazetce ściennej na korytarzu. Kolejną formą spędzania czasu wolnego są gry i zabawy – mające na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej. Specjalnie dobrane zabawy rozwijają orientację i pomysłowość.

W trakcie pobytu w Domu Dziennym Pobytu podopieczni znajdują także czas na wspólną modlitwę. Jedną z najpopularniejszych form spędzania czasu są zajęcia muzyczne. Seniorzy bardzo chętnie angażują się w śpiewnie piosenek. Dzielą się swoimi pomysłami na dietetyczne potrawy, a nawet wspólnie pieką ciasteczka.

„Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Dużą wagę przywiązujemy to działań edukacyjnych, dzięki którym możliwe jest kultywowanie wartości chrześcijańskich. Osoby starsze są skarbnicą mądrości życiowej. Ta wzajemna nauka daje szansę ustawicznego rozwoju osób w każdym wieku, o różnej sprawności fizyczno-intelektualnej.

Nawiązaliśmy współpracę ze Świetlicą Socjoterapeutyczną „Perspektywa”. Dzięki temu seniorzy często uczestniczą w różnych wydarzeniach kulturalnych przygotowanych przez podopiecznych świetlicy. Wspólne działania sprawiają, że budowany jest dialog międzypokoleniowy. Wzajemna wymiana wiedzy powoduje, że obie strony odnoszą ogromne korzyści. Taka forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób starszych stwarza okazję włączania ich w pełnowartościowe i aktywne środowisko społeczne. Jedną z form integracji wszystkich seniorów są aktywne przygotowania, a następnie udział w różnych uroczystości m.in. Dnia Seniora, świąt oraz imprez okolicznościowych np. imienin seniorów.

„Starość jest takim czasem, w którym wszystko zmierza ku temu, żeby lepiej pojąć sens życia i zdobyć mądrość serca”.

Jan Paweł II, List do osób w podeszłym wieku - Watykan 1999r.

Pragniemy, aby każdy nasz podopieczny czuł się w Domu Dziennego Pobytu bezpiecznie i komfortowo. Aby mógł liczyć na pomoc, wsparcie i zrozumienie. Działania podejmowane w Dziennym Domu Pomocy mają na celu wspomaganie aktywności umysłowej i fizycznej osób w podeszłym wieku w taki sposób, by mogły one cieszyć się nią jak najdłużej. Pracownicy starają się wykorzystać potencjał, wiedzę, umiejętności i doświadczenia seniorów na rzecz wzajemnego rozwoju.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego ośrodka oraz do obejrzenia foto relacji.

 

 

Zobacz galerię zdjęć cz 1.

cz. 2

Wszelkie informacje pod numerem telefonu (16) 676 90 60

Zapraszamy!

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22