SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

PERŁOWY JUBILEUSZ CARITAS

 

Dokładnie 29 czerwca b.r., minęła 30 rocznica reaktywacji działalności Caritas Archidiecezji Przemyskiej. Po wieloletniej przerwie w oficjalnym funkcjonowaniu tej agendy wywołanej decyzjami władz komunistycznych, wolą ówczesnego bpa Ignacego Tokarczuka, Caritas wróciła do realizacji swych statutowych celów i misji służenia potrzebującym. Przeżywany jubileusz stał się uzasadnioną okazją do wdzięczności Bogu i ludziom za miniony czas i zrodzone dobro, jak również przestrzenią do budowania planów na przyszłość.

Świętowanie perłowego jubileuszu było wyjątkowe, gdyż jego punktem kulminacyjnym stała się inauguracja działalności kolejnej placówki prowadzonej przez naszą diecezjalną Caritas. W dniu 30. 06. 2020 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Mieście, k. Leżajska. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Caritas – ks. prałata Artura Jańca i prezentacją bogatej działalności tej kościelnej agendy. Następnie miała miejsce uroczysta Msza święta, której przewodniczył Ks. Abp Adam Szal. Po podziękowaniach wyrażonych wobec osób zaangażowanych w powołanie do istnienia nowej placówki dokonano aktu poświecenia i otwarcia ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy znalazł swoje miejsce w odrestaurowanym dzięki lokalnym władzom, dawnym budynku szkoły w Starym Mieście i jest ośrodkiem dziennego pobytu dla osób z niepełnosprawnością. Podstawowym zadaniem domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do jak najbardziej samodzielnego życia. Dokonuje się do m.in. poprzez: trening funkcjonowania w życiu codziennym, trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, naukę umiejętności spędzania czasu wolnego, trening umiejętności społecznych, poradnictwo psychologiczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, wsparcie w dostępie do koniecznych świadczeń zdrowotnych, terapię ruchową oraz opiekę. Dom zapewnia całodzienny pobyt, przynajmniej jeden posiłek dziennie, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno-kulturalne oraz edukacyjne. Prowadzona jest także rehabilitacja społeczna. Adresatami domu są: osoby przewlekle psychicznie chore, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby wykazujące inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych a także osoby ze spektrum autyzmu i sprzężeniami. Placówka przeznaczona jest dla 35 podopiecznych. Środowiskowy Dom Samopomocy w Starym Mieście jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wniosek o skierowanie do ŚDS składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, dołączając odpowiednie zaświadczenia lekarskie (od psychiatry lub neurologa, a także lekarza rodzinnego) diagnozujące sytuację pacjenta oraz orzeczenie o niepełnosprawności lub o ile osoba takie posiada.

 

Ks. Paweł Konieczny
Katarzyna Figiela-Molenda – kierownik ŚDS 

GALERIA ZDJĘĆ

 

PERŁOWY JUBILEUSZ CARITAS

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22