SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

POMOCNA DŁOŃ CARITAS

 

„Hojność nie polega na tym, by dawać dużo,

lecz na tym, by dawać w odpowiedniej chwili”

 

Dramatyczna sytuacja, w jakiej znalazło się w ostatnich tygodniach wielu mieszkańców Archidiecezji Przemyskiej, wywołana w skutek nawałnic i powodzi, jakie w tym czasie nawiedziły tereny południowo-wschodniej Polski, stała się przyczyną ich ogromnego cierpienia i zasiała w ich sercach głęboki lęk i obawy

o przyszłość. Doświadczenie bezradności i przygnębienia, a nawet swoistego rodzaju traumy, mocno wpisało się w życiorysy konkretnych ludzi oraz ich rodzin. Wycisnęło ono również mocne piętno w lokalnych środowiskach i naznaczyło krajobraz naszych miast i wiosek.

Olbrzymia skala zniszczeń, zarówno materialnych, najbardziej rzucających się w oczy, jak również tych ukrytych i często niewidocznych na pierwszy rzut oka, bo dotykających serca konkretnego człowieka, stała się także zaczynem wielkiego zrywu międzyludzkiej solidarności. Ból i bezradność, jakich doświadczyło wielu mieszkańców Podkarpacia, wzbudziły w innych ludziach pragnienie wzajemnej pomocy i wsparcia.

Nieoceniona, jak zawsze w takich sytuacjach, stała się pomoc ludzi o dobrym

i wrażliwym sercu. W ubiegłym tygodniu, dzięki ich zaangażowaniu oraz wsparciu wielu instytucji, Caritas przemyska przekazała dla 249 rodzin pomoc na kwotę 941 500 zł. Stąd też, w imieniu wszystkich dotkniętych skutkami nawałnic i powodzi, Caritas Archidiecezji Przemyskiej wyraża głęboką wdzięczność i uznanie za okazane zrozumienie i przekazaną pomoc finansową. Ofiarowany dar serca stał się źródłem nadziei dla poszkodowanych i umożliwił im sprawny powrót do codziennego funkcjonowania.

Wszystkim zaangażowanym w tę inicjatywę życzymy satysfakcji

z podejmowanych działań, wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz Bożego błogosławieństwa w codziennym życiu.

 

Ks. Artur Janiec

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Materiał TVP o Pomocnej Dłoni Caritas

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22