SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

SPOŁECZNIE ZORGANIZOWANI WIZYTA STUDYJNA W WIELKIEJ BRYTANII I CIS PRZEMYŚL

 

W środę, 12 grudnia 2018 roku, w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu miało miejsce spotkanie związane z realizacją projektu pn. „Społecznie Zorganizowani – model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę „Community Organising”. Uczestniczyło w nim dwie osoby z Wielkiej Brytanii jako partner zagraniczny projektu wraz z przedstawicielami Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa /lidera projektu/ oraz reprezentanci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu oraz Urzędu Miasta Przemyśl.

Zadania w projekcie obejmą obszary rewitalizacji miast Krosno i Przemyśl. Spośród lokalnych społeczności zostaną wybrani i przeszkoleni Organizatorzy Społeczni, którzy podejmą się wysłuchania, łączenia i motywowania ludzi do inicjowania działań na rzecz lokalnej społeczności i jej problemów. Rolą Organizatorów Społecznych jest osobiste dotarcie do mieszkańca i poznanie jego potrzeb. Taka właśnie metoda „pukania do drzwi” pozwala lepiej wysłuchać problemy i oczekiwania lokalnej społeczności. Wymaga to rozwiniętych umiejętności słuchania, angażowania rozmówcy i kreowania dialogu, ale także zewnętrznego wsparcia, m.in. ze strony sąsiadów, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych.

Wizyta studyjna w naszym mieście poprzedzona była udziałem przedstawicieli Caritas Archidiecezji Przemyskiej w spotkaniu z Organizatorami Społecznymi i mieszkańcami na terenie Wielkiej Brytanii. Odbyło się ono w dniach 22-26 października 2018 roku. Nasz pobyt zaczęliśmy w Stockport, 130-tysięcznym mieście w sąsiedztwie Manchesteru. Organizatorzy Społeczni wspierają tutaj działania aktywizujące dla różnych grup, m.in. osamotnionych osób starszych, młodych czy mających problemy z otyłością. Kolejnym etapem wizyty było jedno z najstarszych miast Anglii – Lincoln, liczące ok. 100 tys. mieszkańców. Kolejno odwiedzane miejsca pozwoliły nam poznać dalsze obszary objęte projektem „Społecznie Zorganizowani”. Gościliśmy na stadionie Lincoln FC, gdzie uczestniczyliśmy w szkoleniu wprowadzającym do założeń i zasad modelu. Spojrzeliśmy na funkcjonowanie projektu z perspektywy rezydentów oraz lokalnych władz. Rozmawialiśmy z mieszkańcami włączonymi w inicjatywy, kierownikiem organizacji wspierającej CO oraz menadżerem dzielnicy. Wszyscy wskazywali zgodnie na dwie postawy, które okazały się kluczowymi czynnikami sukcesu tj. budowanie zaufania oraz pobudzanie oddolnego poczucia sprawczości przez Organizatorów Społecznych. Na koniec dotarliśmy do parlamentu brytyjskiego, gdzie odbyliśmy inspirujące spotkanie z przewodniczącą Biura ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w Wielkiej Brytanii. Rozmawialiśmy m.in. o tym, dlaczego i w jaki sposób rząd angielski zdecydował się wesprzeć rozwijanie idei Community Organising w małych, lokalnych społecznościach. Przedstawicielem wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii z ramienia Caritas naszej Archidiecezji była Krystyna Trznadel – kierownik Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu.

Wspomnianą na początku wizytę studyjną w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu (12 grudnia br.), rozpoczęliśmy od zwiedzania budynku tj. biura CIS, Klubu Seniora „Młodzi duchem”, warsztatu gastronomicznego Centrum oraz Świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży „Perspektywa”. Następnie kierownik Centrum przedstawił główne założenia placówek, szczególnie pod kątem aktywności i integracji społecznej na wielu płaszczyznach. Sebastian Litwin, koordynator wielu projektów w Caritas, przedstawił działalność instytucji w zakresie wychodzenia naprzeciw ludziom ubogim, bezdomnym, chorym, samotnym oraz osobom, które potrzebują i wymagają wsparcia i pomocy. Kolejnym prelegentem była Dorota Mykita, gospodarz Klubu Seniora „Młodzi duchem”, która przedstawiła problemy i potrzeby osób starszych z terenu miasta Przemyśla. Wizyta przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze. Zaproszeni goście degustowali ciasta i wypieki przygotowane przez uczestników warsztatu gastronomicznego Centrum. W międzyczasie odpowiadaliśmy na zadawane nam pytania, gdyż widać było duże zainteresowanie ze strony zaproszonych gości. Na koniec kierownik Centrum podziękował wszystkim za przybycie i odwiedziny w CIS, przekazując jednocześnie plakat o działalności Caritas oraz świąteczne upominki, przygotowane przez uczestników warsztatu rękodzieła-pamiątkarstwa-krawiectwa.

Kolejnym miejscem zwiedzania były podmioty ekonomii społecznej Pączkowo i Warsztatowo, nowo utworzone przedsiębiorstwa społeczne. Po przeprowadzonych wizytach studyjnych w obu miastach /Przemyśl i Krosno/, kolejnym krokiem projektu „Społecznie Zorganizowani – model uruchamiania lokalnej aktywności i rewitalizacji społecznej oparty o ideę „Community Organising” było szkolenie, które odbyło się w Krakowie w dniach 13-14 grudnia 2018 roku. W zajęciach tychz ramienia Caritas uczestniczyła Krystyna Trznadel, kierownik CIS oraz Dorota Mykita, gospodarz Klubu Seniora „Młodzi duchem”.

Galeria zdjęć z wydarzenia

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL


Dokumenty do Hospicjum

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62

 

Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22