SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Projekt „ Pomocna dłoń”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna

Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Umowa o dofinansowanie Projektu nr:

RPPK.08.03.00-18-0044/17-00

 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 29 lutego 2020 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Pomocna dłoń” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 80 os. starszych/niesamodzielnych oraz 75 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej, opieki sąsiedzkiej, turnusów wytchnieniowych oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie pow. przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego w okresie 01.01.2018r. – 29.02.2020r.

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.01.2018 r. – 29.02.2020 r.

Całkowity budżet projektu

4 967 252,50 zł

Dofinasowanie

4 718 889,87 zł

Wkład własny

248 362,63 zł

Beneficjenci

Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów przeworskiego, jarosławskiego i leżajskiego oraz ich opiekunowie faktyczni

Formy wsparcia

- mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,

- turnusy wytchnieniowe,

- szkolenia dla opiekunów faktycznych oraz konsultacje prawne z zakresu spraw prowadzonych przez NFZ, ZUS, PEFRON

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62

 

Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22