SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

W cotygodniowym programie "Po prostu Miłość" Caritas Archidiecezji Przemyskiej, w poniedziałek 22 marca 2021 r.,  głównym tematem była szeroka działalność Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Gościem telefonicznym była Katarzyna Podraza z Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości.

Zapraszamy do odsłuchania

https://przemyska.pl/2021/03/22/caritas-podkarpacki-regionalny-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej/

 

Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (PROWES) powstał na bazie konsorcjum Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Lider) oraz Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (Partner).

Celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym wsparcie merytoryczne podmiotów ekonomii społecznej i ich otoczenia w województwie podkarpackim.

Cel ten jest realizowany poprzez:

- Usługi animacji lokalnej:

Prowadzenie animacji lokalnej i promocji sektora ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego ukierunkowanej na powstawanie grup inicjatywnych, środowisk realizujących wspólnie inicjatywy na rzecz ES, JST, oraz przedsiębiorców wspierających sektor ES.

Podniesienie świadomości społecznej w zakresie możliwości rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi ekonomii społecznej oraz wzmocnienie otoczenia instytucji ekonomii społecznej, poprzez budowanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

Usługi rozwoju ekonomii społecznej oraz usługi wsparcia przedsiębiorstw społecznych:

Zwiększenie kompetencji osób pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących lub zainteresowanych utworzeniem nowego podmiotu ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego, poprzez dostarczenie niezbędnych informacji, wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej.

Podniesienie aktywności zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wsparcie w procesie tworzenia nowych PES/miejsc pracy w sektorze ES na terenie województwa podkarpackiego. Zapewnienie dostępu dla podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa podkarpackiego do zewnętrznego finansowania. Monitorowanie kondycji ekonomicznej i społecznej PS istniejących na terenie woj. podkarpackiego.

Komitet Akredytacyjny ds. akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej powołany w strukturach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przyznał Podkarpackiemu Regionalnemu Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonemu przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22