SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

XXIX Światowy Dzień Chorego

11 lutego 2021 r. w Święto Matki Boskiej z Lourdes już po raz XXIX obchodzony był Dzień Chorego, ustanowiony z woli naszego świętego papieża Jana Pawła II. W tym roku główne uroczystości w Archidiecezji Przemyskiej związane z tym wydarzeniem miały miejsce w Centrum Medyczno – Charytatywnym w Krośnie obchodzącym dziesiątą rocznicę swojej działalności.

O godz. 10.30 ks. dyr. Andrzej Dec powitał wszystkich zebranych w hospicyjnej kaplicy i przedstawił krótką historię powstania krośnieńskiego Hospicjum. Wspomniał zasłużonych ludzi w tworzeniu i odbudowywaniu budynku na rzecz Hospicjum, m.in. p Zofię Szydłowską i p. Krzysztofa Smereckiego zasłużonych dla jego powstania. Podziękował ks. Grzegorzowi Bechcie, a szczególnie ks. Markowi Zarzycznemu, swoim poprzednikom. Wyraził wdzięczność posługującym w Hospicjum Siostrom ze Zgromadzenia Jezusa Miłosiernego, a szczególnie Siostrze Vianneyi, która od dziesięciu lat pełni funkcję lekarza oddziałowego. Następnie przewodniczył krótkiemu nabożeństwu, podczas którego odmówiono Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Punktualnie o godz. 11.00 rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem  ks. abpa Adam Szala. W koncelebrze byli: ks. archiprezbiter Jan Bielec, ks.  Andrzej Dec – obecny dyrektor, ks. Marek Zarzyczny – poprzedni dyrektor Centrum oraz ks. Marcin Hunia – Diecezjalny Duszpasterz Chorych. Gościnnie śpiew obstawiała Schola Siloe z solistkami  p. Mariolą Rybczak i p. Agnieszką Sochą. Warto wspomnieć, iż liturgiczną obstawę uświetnili: czytanie – p. Czesław Zaforemski, Ewangelię odczytał ks. Marek Zarzyczny modlitwę wiernych – Siostra Jonasza, zaś homilię wygłosił ks. abp Adam Szal.

Kaznodzieja poświęcił homilię kwestii cierpienia. Metropolita przypomniał, że Pan Jezus uzdrawiając chorych zaczynał od leczenia ich duszy. Człowiek nigdy nie zgłębi tajemnicy cierpienia, bez zagłębienia się w tajemnicę krzyża. Trzeba umieć wysłuchać chorego, by nie czuł się samotny w chorobie, a tym bardziej w umieraniu, co tak ostatnimi czasami często  się zdarza z powodu panującej pandemii koronawirusa. Ks. abp podziękował wszystkim medykom, a także kapelanom i siostrom zakonnym angażującym się w pomoc zarażonym tym wirusem. Człowiek cierpiący łączy swoje cierpienie z cierpieniem Pana Jezusa. To od chorego możemy uczyć się pokory, wdzięczności i pokornej wiary. Na koniec ks. abp zawierzył Panu Jezusowi wszystkich chorych, słabych i opiekujących się cierpiącymi.

Na zakończenie uroczystej Mszy św. ks. abp wspomniał o zasługach p. Romana Zimki podczas modernizacji szpitalnego budynku oraz posługę „Lazarusów” w Hospicjum. Poprosił także ks. Marcina Hunię, by przybliżył ideę dzieła modlitewnego jakim jest ŁAM, czyli Łańcuch Apostolskiej Miłości. Ta wspólnota jest Ruchem Katolickim, który na wzór bł. Matki Teresy z Kalkuty ma opasać apostolską miłością chorych, cierpiących i starszych z młodymi oraz kapłanami – duszpasterzami młodzieży.

Uroczystość zakończył ks. abp Adam Szal błogosławieństwem obecnych w hospicyjnej kaplicy, jak również zgromadzonych przed Radiem Fara i oglądających  Mszę św. na kanale Fara TV.

 

GALERIA

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22