SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Gala Ubi Caritas 2020

Gala Ubi Caritas to wydarzenie ważne dla całego środowiska Caritas w Polsce: zarówno dla jej pracowników i wolontariuszy, jak i tych, którzy wspierają ją na różnych płaszczyznach – darczyńców, instytucji życia publicznego i dziennikarzy.

Galę Ubi Caritas 2020 zorganizowano już po raz dziewiętnasty. Jej gospodarzem był    w tym roku Eleos Kościoła prawosławnego, a uroczystość uświetnił występ Kwartetu Muzyki Cerkiewnej Katapetasma. „Jesteśmy tu, by dać wyraz wdzięczności tym, którzy ofiarują swoją pomoc innym i czynią to z naturalnej potrzeby serca. Chcemy docenić ich piękną postawę, choć jestem pewien, że nie czują głodu pochwał – powiedział, witając uczestników wydarzenia,        ks. Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Stało się już tradycją, że w trakcie gali osoby wyróżnione za działalność charytatywną odbierają symboliczne nagrody. Caritas Polska nagradza wyróżnionych statuetką Świętej Faustyny, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego uhonorowuje laureatów statuetką Miłosiernego Samarytanina, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego przyznaje Nagrodę im. ks. biskupa Jana Niewieczerzała, a Eleos Kościoła prawosławnego wręcza Nagrodę Dłoni Miłosierdzia.

Nagroda Ubi Caritas jest wręczana w trzech kategoriach: Darczyńca, Świadectwo               i Współpraca.  Z Archidiecezji Przemyskiej 26 września br. nagrodę odebrali:

  • w kategorii Darczyńca Wyróżnienie otrzymała firma Ankop Anatol i Alfreda Wrona     z Łańcuta, która od lat systematycznie i hojnie wspiera realizowane przez przemyską Caritas projekty i działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

  • Nagroda Główna w kategorii Świadectwo: nagrodzona została siostra Hiacynta Popiel ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła, kierowniczka Domu Matki            i Dziecka w Przemyślu. W ciągu swojej dziesięcioletniej pracy w tej placówce siostra Hiacynta udzieliła schronienia i pomocy 107 matkom i 132 dzieciom. Uśmiechem             i otwartością przełamuje wszelkie bariery, a dzięki swojemu doświadczeniu                          i niewątpliwym charyzmatom jest dla poranionych przez życie podopiecznych oparciem, opiekunką, przewodniczką i wychowawcą.

 

  • Nagroda Główna w kategorii Współpraca: nagrodzonym został Ryszard Jędruch, wójt gminy Tryńcza. To dzięki niemu podkarpacka gmina od lat wspiera inicjatywy prowadzone przez przemyską Caritas na rzecz osób potrzebujących, a szczególnie bezrobotnych, starszych oraz dzieci i młodzieży. Jednym z owoców współpracy jest powołane w 2018 r. Centrum Integracji Społecznej, gdzie codziennie wsparcie otrzymuje 40 osób dotkniętych bezrobociem i zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy instruktorów, psychologów i doradców zawodowych. Ponadto wójt Tryńczy zainicjował zorganizowanie w gminie opieki środowiskowej nad osobami starszymi – dzięki temu fachową pomocą objętych zostało 30 osób                         w podeszłym wieku. Dzięki życzliwości i wsparciu wójta przemyska Caritas realizowała ostatnio w szkole w Tryńczy „Akcję letnią” dla dzieci i młodzieży. W ciągu dwóch lat w zajęciach organizowanych w ramach akcji wzięło udział blisko 2,5 tys. uczniów. W trudnej sytuacji pandemii na uwagę zasługuje także zorganizowanie               w Tryńczy finału akcji Caritas „Tornister Pełen Uśmiechów”. Impreza wymagała bardzo odpowiedzialnego podejścia i fachowej realizacji procedur sanitarnych.

Gratulujemy nagodzonym i życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień.

Ks. Artur Janiec

GALERIA ZDJĘĆ

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22