SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

20-lecie Parafialnego Zespołu Caritas w Handzlówce


18 listopada 2018 roku w Handzlówce odbyła się uroczystość z okazji 20-lecia utworzenia Parafialnego Zespołu Caritas. Na początku Prezes – Anna Drozd przywitała serdecznie zebranych gości: Ks. Artura Jańca, ks. Stanisława Turonia, ks. Jana Bocka oraz dawnych członków, przyjaciół, darczyńców, współpracowników i sympatyków stowarzyszenia.

Następnie młodzież ze Szkolnych Kół Caritas zaprezentowała program słowno- muzyczny, na który złożyły się informacje dotyczące historii organizacji, okolicznościowe wiersze, piosenki i komentarze.

Historia Caritasu w Handzlówce skłoniła zebranych do wspomnień, życzeń, gratulacji. To był niezwykły czas.

Podczas tej uroczystości ks. Artur Janiec – Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej podkreślił, jak ważnym i pięknym powołaniem jest służba Bogu i bliźnim. To był wyjątkowy moment, ponieważ wręczył medale In Caritate Servire: ks. Stanisławowi Turoniowi, ks. Janowi Bockowi i Barbarze Lenar. Wspomniane odznaczenie jest przyznawane osobom oraz instytucjom szczególnie zaangażowanym we współpracę z Caritasem i wspierającym działalność charytatywną. Ks. Artur Janiec wręczył także statuetki Dobrego Pasterza – Annie Drozd i Sylwii Cieszyńskiej za promowanie wolontariatu oraz podejmowanie pracy charytatywnej na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych.

Niedzielne popołudnie upłynęło na serdecznych rozmowach, wspomnieniach, wspólnym śpiewie przy akompaniamencie muzyków – Tadeusza Szpunara i Ryszarda Kisały.

Parafialny Zespół Caritas został powołany do życia 10 lutego 1998 roku z inicjatywy księdza Stanisława Turonia. Liczył wówczas 26 osoby, spośród których wybrano pięcioosobowy zarząd na czele z  Prezes - Barbarą Lenar. Od 10 lat  stowarzyszeniem kieruje  Anna Drozd, a w zespole działa 14 osób. Asystentem duchowym jest nasz ksiądz proboszcz – Jan Bocek.

Po kilku latach działalności ksiądz Stanisław i członkinie miejscowej organizacji charytatywnej zainspirowali młodzież Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Handzlówce do pracy na rzecz bliźnich w naszej miejscowości. Konsekwencją tego było utworzenie w 2001 roku dwóch  Szkolnych Kół Caritas. Opiekunem Koła w Szkole Podstawowej została Alicja Grad, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. W gimnazjum opiekę nad kołem objęła Barbara Kuźniar, później Agnieszka Cieszyńska. Obecnie koło w gimnazjum działa przy Szkole Podstawowej w Albigowej, a jego opiekunem jest Sylwia Cieszyńska.

19 maja 2005 roku odbyła się w Handzlówce uroczystość nadania imienia Parafialnemu Zespołowi Caritas. Obrał on sobie za patrona błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. Tego samego dnia Szkolne Koła Caritas cieszyły się z obioru świętego Franciszka  na swego patrona.

Ważnym wydarzeniem dla Parafialnego Zespołu Caritas w Handzlówce było uhonorowanie Barbary Lenar i Agnieszki Cieszyńskiej statuetką Dobrego Pasterza – nagrodą przyznawaną przez Caritas Archidiecezji Przemyskiej osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz bliźnich. W laudacjach podkreślono, że  nagrodzone osoby służą Bogu i braciom ofiarnie i z entuzjazmem, a swoją postawą zachęcają innych do aktywnej pracy na rzecz potrzebujących.

Od dwudziestu lat  Panie z Parafialnego Zespołu Caritas  pracują  na rzecz  handzlowian.  Ich znakami rozpoznawczymi są uśmiech, pracowite ręce i gorące serca. Mamy świadomość tego, że właśnie dzięki takim osobom rozszerza się dobro, ludzie uczą się współpracować, pomagać, być oparciem dla innych. To bardzo ważne i piękne powołanie, które realizuje się każdego dnia, i które staje się inspiracją dla wszystkich ludzi dobrej woli.

 

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62

 

Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22