SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

 

Projekt „ Pogodna Jesień”

realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Wniosek o dofinansowanie Projektu nr:

WND-RPPK.08.03.00-18-0014/16

 

W okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku  CARITAS ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ realizuje projekt „Pogodna jesień” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego.

 

Celem głównym projektu jest rozwój środowiskowych form pomocy poprzez wsparcie 125 os. starszych/niesamodzielnych oraz 115 opiekunów faktycznych poprzez świadczenie usług mobilnej opieki domowej, opieki sąsiedzkiej, turnusów wytchnieniowych oraz szkoleń i doradztwa dla opiekunów faktycznych na terenie pow. bieszczadzkiego, sanockiego, przemyskiego oraz m. Przemyśl w okresie 01.06.2017r. - 31.12.2018r.

 

Informacje ogólne

Okres realizacji projektu

01.06.2017 r. – 31.12.2018 r.

Całkowity budżet projektu

4 872 499,86 zł

Dofinasowanie

4 628 874,86 zł

Wkład własny

243 625,00 zł

Beneficjenci

Osoby starsze / niesamodzielne / niepełnosprawne zamieszkałe na terenie powiatów bieszczadzkiego, sanockiego, przemyskiego i m. Przemyśl oraz ich opiekunowie faktyczni

Formy wsparcia

- mobilna opieka domowa świadczona w postaci usług opiekuńczych i asystenckich,

- turnusy wytchnieniowe,

- szkolenia dla opiekunów faktycznych

 

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

Wspierają nas

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22