SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

AKADEMIA ZDROWEGO RODZICIELSTWA
CARITAS W PRZEMYŚLU

Szanowni Państwo,

W dniu 28 czerwca 2017 roku, w Przemyślu, Caritas Archidiecezji Przemyskiej uruchomiła nową, katolicką Szkołę Rodzenia. Jej głównym celem będzie wsparcie dla kobiet w ciąży  i ukazywanie wagi daru życia.

Szkoła działać będzie pod kierownictwem prof. Bogdana Chazana.

- Caritas jest wszędzie tam, gdzie bliźni potrzebuje wsparcia. Pamiętajmy, że ciąża czasem bywa niechciana, czasem pojawia się w warunkach braku akceptacji. Bywa też tak, że płód jest chory. Szkoła rodzenia, którą tworzy Caritas Archidiecezji Przemyskiej jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują wsparcia. Naszą podstawową dewizą jest to, że do istnienia i do życia powołuje Bóg, który jest Miłością - mówi ks. Artur Janiec, dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Szkoła Rodzenia “Caritas” to, wbrew pozorom, miejsce nie tylko dla kobiet. Fizycznie to niewiasta rodzi dziecko, matka musi mieć jednak stworzone takie warunki, które będą sprawiały przekonanie, że dziecko jest chciane i kochane już od pierwszych chwil jego istnienia - w kobiecym łonie. Szkoła Rodzenia to zatem miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą by ich dzieci były kochane i rozwijały się w atmosferze troski i miłości.

W Szkole Rodzenia będziemy uczyć nie tylko tego jak należy przygotować się fizycznie do porodu, ale też tego jak przygotować się psychicznie i duchowo. Jak powinni być przygotowani ojcowie i inni członkowie rodziny.

- Szkoła rodzenia katolicka z laicką są do siebie podobne aczkolwiek różnice pewne są, bowiem katolicy uznają podmiotowość dziecka od momentu poczęcia. Uznają że płód jest człowiekiem i że ma prawo do życia, że wymaga szacunku, tak jak my wszyscy. Katolicka szkoła stawia też na rodzinę. Ciąża konsoliduje ją i wzmacnia, a także sprawia, że u rodziców pojawia się dziękczynienie wobec Boga za dar rodzicielstwa -mówi prof. Bogdan Chazan, koordynator prac Szkoły Rodzenia przy Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Celem naszym będzie nie tylko przygotowanie świadomej matki, zdrowej i oczekującej w miłości, ale też wszystkich tych dla których rodzicielstwo może być wielkim wyzwaniem,     a nawet napawa lękiem. Rodzicielstwo to czasem świadomość choroby dziecka, świadomość, że dziecko pojawiło się w okolicznościach pozamałżeńskich czy nawet zupełnie poza obrębem ludzkiej woli i planów.

W ramach szkoły chcemy głosić Dobrą Nowinę, że ludzkie życie jest wielkim darem od Boga, darem którym nigdy nie można gardzić.

W ramach Szkoły Rodzenia będziemy oferować

  • przygotowanie kobiety do porodu w szpitalu oraz w domu
  • przygotowujemy kobiety do porodu  z osobą towarzyszącą
  • zajęcia w formie warsztatowej
  • możliwość kontynuacji spotkań po porodzie, wykłady i warsztaty o tematyce rodzicielstwa bliskości
  • poradnictwo laktacyjne
  • poradnictwo i wsparcie psychologiczne i psychoterapia
  • ocena napięcia mięśniowego i rozwoju psychoruchowego dziecka
  • fizjoterapia dziecka ryzyka
  • profesjonalne wsparcie psychologiczne

 

Katolicka rodzina wspólnie oczekuje na pojawienie się nowego jej członka.

 

Podpis pod zdjęciem (prof. Bogdan Chazan) Profesor Bogdan Chazan, koordynator Szkoły Rodzenia jest przygotowany na każdą okoliczność nawet na odbieranie porodu w miejscu gdzie odbywają się zajęcia w Szkole Rodzenia.

 

ks. Artur Janiec

Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 

Wspierają nas

Klik

Klik

 

 

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62

 

Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22