SMS POMAGAM

na numer 72052

Drukuj PDF

Nowa strona internetowa Caritas Archidiecezji Przemyskiej.
Obecna strona staje się stroną archiwalną.
Serdecznie zapraszamy na nową stronę Caritas pod adresem:

https://caritas.przemyska.pl/


Drukuj PDF

Tydzień Miłosierdzia

Od 11 kwietnia 2021 r., czyli Niedzieli Bożego Miłosierdzia trwa Tydzień Miłosierdzia. W tym roku przeżywamy go pod hasłem „Jesteśmy wezwani do miłosierdzia”. Początek tego tygodnia jest także świętem patronalnym Caritas. O przeżywaniu Tygodnia Miłosierdzia i tytułowym wezwaniu do czynienia miłosierdzia przez każdego człowieka w programie „W rytmie wydarzeń” – 12 kwietnia 2021 r. – rozmawialiśmy z ks. Pawłem Koniecznym, zastępcą dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Zapraszamy do odsłuchania
Drukuj PDF

Tydzień Miłosierdzia

 

Drodzy Przyjaciele Caritas Archidiecezji Przemyskiej

II niedziela okresu wielkanocnego, święto Miłosierdzia Bożego, to patronalny dzień agendy jaką jest Caritas. Ta kościelna instytucja od dziesięcioleci w naszych lokalnych środowiskach niesie szeroko rozumianą pomoc i wsparcie ludziom potrzebującym. Do podopiecznych Caritas Archidiecezji Przemyskiej należą m.in.: ubodzy, bezdomni, osoby pozbawione środków do życia, seniorzy, chorzy i umierający, bezrobotni, dzieci i młodzież, osoby z niepełnosprawnością czy dotknięci trudną sytuacją losową. Zapewniane wsparcie i niesiona każdego dnia w różnych placówkach wymierna pomoc, nie tylko pomaga czy umożliwia codzienne funkcjonowanie, ale nade wszystko przywraca ludziom nadzieję, podnosi na duchu, dodaje wiary w lepsze jutro.

Ta czynna i owocna miłość dokonuje się dzięki ofiarnej pracy, modlitwie i wsparciu wielu ludzi. Podejmowane dobro realizowane jest przede wszystkim dzięki Tym, którym bliska jest "wyobraźnia miłosierdzia".

Obchodząc 77 Tydzień Miłosierdzia, któremu towarzyszy hasło: "Jesteśmy wezwani do Miłosierdzia", pragniemy wyrazić wielką wdzięczność Wszystkim zaangażowanym w działalność Caritas Archidiecezji Przemyskiej, pracownikom, wolontariuszom, dobroczyńcom oraz tym, dla których los drugiego człowieka jest wartością nadrzędną. Dziękując za wsparcie, trud, ofiarowane cierpienie, pomoc materialną, modlitwę, życzliwe słowo, wyrażamy nadzieję na dalszą współpracę w dziele miłosierdzia oraz życzymy wielu łask od Jezusa Miłosiernego. Niech za dokonane dobro Pan Bóg stokrotnie Wszystkim wynagrodzi.

Dyrekcja i Pracownicy Caritas Archidiecezji Przemyskiej

LIST

Dokumenty potrzebne do ZOL i Hospicjum na ul. Słowackiego 85

 

Dokumenty do ZOL Ogólny


Dokumenty na ZOL Psychiatryczny


Dokumenty do Hospicjum


ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798

 

PROCEDURA ODWIEDZIN W ZOL/HOSPICJUM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19

 

1. Procedura odwiedzin dotyczy wyłącznie pacjentów ZOL / Hospicjum będących  w stanie ciężkim i średnio ciężkim, całkowicie wyłączonych z możliwości jakiegokolwiek kontaktu z rodziną.

 

2. Odwiedziny odbywają się tylko wyłącznie zgodnie z harmonogramem odwiedzin ustalanym dla poszczególnych z zakładów oddzielnie (ZOL. ZOL psychiatryczny, Hospicjum), z zachowaniem powyższych zasad:

  • Dziennie w Zakładzie odwiedziny mogą odbywać maksymalnie 5 rodzin reprezentowanych wyłącznie przez jedną osobę każda,
  • Ustalenie czasu wejścia na oddział z kierownikiem odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną.

 

3. Wejście do Zakładu dla każdej z wyznaczonych uprzednio rodzin (1 reprezentanta) odbywać się będzie w ściśle ustalonym w harmonogramie odwiedzin czasie wyłącznie w godzinach dopołudniowych, tj. od godz. 9.00 do godz. 11.00, przy czym pobyt na oddziale Obejmuje maksymalnie 30 minut.

 

4. Zasadą jest pobyt odwiedzającego na sali pacjenta bez zbędnego przemieszczania się.

 

5. Procedurę odwiedzin poprzedza pomiar temperatury oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej - osoby przeziębione lub z temperaturą nie zostaną wpuszczone do Zakładu.

 

6. Wejście na oddział odbywa się wyłącznie w odzieży ochronnej (maska, rękawiczki , fartuch jednorazowy) - zaopatrzenie zapewnia osoba odwiedzająca.

 

7. Pacjenci mobilni na czas odwiedzin podlegają ewakuacji z Sali, pozostali zostają odizolowani za pomocą parawanów.

 

8. Przed wejściem na oddział osoba odwiedzająca zostanie wyedukowana przez wyznaczonego pracownika w kwestii obowiązujących zasad epidemiologicznych w szczególności w zakresie powstrzymania się od kontaktu bezpośredniego z pacjentem do niezbędnego minimum.

 

9. Odwiedziny odbywają się w asyście wyznaczonego pracownika Zakładu, który odpowiada za przestrzeganie ustalonych wytycznych.

 

10. Po realizacji odwiedzin sala podlega gruntownemu wietrzeniu oraz myciu i dezynfekcji powierzchni dotykowych i bezdotykowych.

Wspierają nas

Klik

 

Partner:

Caritasowe Centrum Charytatywne:

Kapitulna 1, Przemyśl 37-700
Strona: www.przemysl.caritas.pl
e-mail: przemysl@caritas.pl
Telefon: (16) 676-90-60
Fax: (16) 676-90-61

Centrum Terapii i Rehabilitacji:

Popiełuszki 5, Przemyśl 37-700

Telefon - Rejestracja: (16) 678 20 62


Centrum Medyczno-Charytatywne w Przemyślu:

Słowackiego 85, Przemyśl 37-700

ZOL Ogólny - 501 734 997

ZOL Psychosomatyczny - 513 830 798


Centrum Integracji Społecznej:

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22


CARITAS Konto bankowe:
PEKAO S. A. I O. Przemyśl
33 1240 2568 1111 0000 3629 7045


Konto bankowe EUR:
PL 52 1240 2568 1978 0010 6173 6383
SWIFT: PKOPPLPW

-----

STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY „CARITAS”
Nr konta:
25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
KRS: 0000246791

ul. Piotra Skargi 6, Przemyśl 37-700

Telefon: (16) 642 77 22